Hizmet Şartları

Lütfen uygulamamıza ve web sitemize erişmeden önce bu hizmet şartlarını (Hizmet Şartları veya Hizmet Şartları) dikkatlice okuyunuz.

Hizmet Şartları - BomTik™

Lütfen uygulamamıza ve web sitemize erişmeden önce bu hizmet şartlarını (Hizmet Şartları veya Hizmet Şartları) dikkatlice okuyunuz.

Hizmet Şartlarımız, siz değerli kullanıcılarımıza en yüksek memnuniyeti sağlamak için uygulamamızdaki ve web sitemizdeki gelişmelere paralel olarak zaman zaman değişebilir. Değişikliklerle birlikte güncellenmiş sürümü okuduğunuzdan emin olmak için lütfen Hizmet Şartlarının üzerindeki güncelleme süresini düzenli olarak kontrol edin.

Hizmet Şartlarının Kabulü
Uygulamamıza ve web sitemize erişerek ve bunları kullanarak, güncellenmiş sürümler de dahil olmak üzere politikamızı ve Hizmet Şartlarını kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Herhangi bir içeriği kabul etmiyorsanız lütfen uygulamamızı ve web sitemizi kullanmayınız.

Hizmetlerimizi kimler kullanabilir (Kullanıcı)
Hizmet Şartlarımız, BomTik uygulaması (BomTik Uygulaması) ile BomTik Uygulamasına erişen ve/veya BomTik Uygulaması (BomTik Ürünleri ve Hizmetleri) aracılığıyla sağlanan ürün ve hizmetleri kullanan BomTik Uygulaması kullanıcıları arasındaki ilişkiyi yönetir.

Hizmet Şartlarımız, bir kişi veya tüzel kişi (Siz veya Kullanıcı) veya bir grup kişi veya kuruluş (Siz veya Kullanıcılar) ile BomTik Ürün ve Hizmetlerinin (BomTik) geliştiricisi arasında BomTik Ürünlerinin kullanımına ilişkin karşılıklı bir anlaşmadır. ve servisler.

BomTik Ürün ve Hizmetlerine erişerek veya bunları kullanarak, Hizmet Şartlarımızı dikkatlice okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi ve bir Kullanıcı/Kullanıcı olarak Hizmet Şartları'na uymayı kabul etmektesiniz.

Materyaller Hizmetlerimizle ilgilidir
BomTik, BomTik Uygulaması (İçerik veya Materyaller) aracılığıyla sunulan içerik, bilgi, grafik, belge, metin, ürünler ve diğer tüm unsur ve ürün ve hizmetleri, belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak ücretsiz ve kişisel kullanımınız için oluşturur ve geliştirir. bu belgede.

BomTik Uygulamasına erişerek ve kullanarak, Hizmet Şartlarımıza ve burada yer alan ve/veya burada atıfta bulunulan tüm hüküm ve koşullara bağlı kalmayı ve bunları kabul etmeyi ve İçerik ve Materyallerimizin Kullanıcısı/Kullanıcıları olarak Hizmet Şartlarına uymayı kabul etmektesiniz.

Kullanıcıların Yükümlülükleri
BomTik Uygulamasını, BomTik Ürünlerini ve Hizmetlerini yalnızca Hizmet Koşullarımızın izin verdiği amaçlar ve ayrıca ilgili yargı alanlarındaki geçerli yasalar, düzenlemeler veya genel kabul görmüş uygulamalar veya yönergeler için kullanmayı kabul etmektesiniz.

BomTik, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARINIZ TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLEN GEÇERLİ YASALARIN, KURALLARIN VEYA YÖNETMELİKLERİN HİÇBİR İHLALİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR.

Spesifik olarak, BomTik Uygulamasını, BomTik Ürünlerini ve Hizmetlerini kullanırken, eylemlerinizin (1) ikamet ettiğiniz ülke, eyalet veya yerin veya (2) ülkenin yasalarına, kurallarına veya düzenlemelerine aykırı olmadığını kabul ve taahhüt etmektesiniz. , BomTik'in bulunduğu veya faaliyet gösterdiği yer veya bölge.

Fikri mülkiyet

(1) ticari marka
BomTik, ticari marka haklarına saygı duyar ve ticari marka yasa ve yönetmeliklerine uyar. BomTik™ ticari markamız BomTik tarafından oluşturulmuştur ve yalnızca BomTik Ürün ve Hizmetlerimiz ve BomTik Uygulamamız için ve bunlarla ilgili olarak kullanılmalıdır. BomTik dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa atıfta bulunulmadan kesintisiz bir kelime olarak okunmalıdır. Hizmetlerimizi, BomTik Uygulamasını, BomTik İçeriğini ve Materyallerimizi kullanırken, bahsederken veya bunlara atıfta bulunurken, lütfen politikamıza uymayı unutmayın:

Tam biçimi BomTik™'i, kurucu bileşenleri arasında veya diğer varyantlarında boşluk, bölme veya ayrım olmaksızın bir kelime olarak kullanın.
BomTik™ ticari markamızı hiçbir zaman diğer şahıs(lar), kurum(lar), uygulama(lar), web sitesi(ler), BomTik'e ait değilse diğer şahıs ve kurumların malları veya hizmetleriyle karıştırmayın ve BomTik™'imizi asla karıştırmayın.
Ticari markamız BomTik™ ile ilgili ve bunlarla ilgili her türlü kötüye kullanım, yanlış beyan veya herhangi bir şekilde ihlale karşı haklarımızı saklı tutarız.
Herhangi bir şüpheli kötüye kullanım, yanlış beyan, ihlal ve uygun işlememiz için uygunsuzluk hakkında bizi bilgilendirenleri teşvik ediyor ve teşekkür ediyoruz.

(2)Telif hakkı
BomTik telif haklarına saygı duyar ve telif hakkı yasalarına ve düzenlemelerine uyar.

BomTik App ile kullandığınız içerikten (yapıştırdığınız bağlantıdan) kullanıcılar sorumludur.
BomTik, Kullanıcıların meşru menfaatleri için Kullanıcıların BomTik Uygulaması ve Web'e yapıştırdıkları bilgileri/içerikleri indirmeleri için Kullanıcılara destek sağlar.
Yalnızca kullanıcıların web sitelerinde, sayfalarında veya hizmet ağlarında veya sosyal ağ sağlayıcılarında yayınladığı "orijinal" içeriği görüntüleriz. Kullanıcılar, ilgili yasalar uyarınca yasal haklara sahip olmalarını sağlamaktan ve yayınlanan içerikle ilgili olarak kendi fikri mülkiyet haklarını sağlamaktan sorumludur.
Kullanıcılar BomTik Uygulaması aracılığıyla indirilen videoları yalnızca kişisel, ticari olmayan, ücretsiz amaçlarla kullanır.
BomTik'in her bir içeriğin/bilginin yasal olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur ve yoktur, ancak herhangi bir ihlal tespit etmesi halinde Kullanıcıların BomTik Uygulaması ve BomTik Ürün ve Hizmetlerine erişmesini ve bunları kullanmasını yasaklayacaktır.
BomTik, Kullanıcıların içeriğini hiçbir nedenle yedeklemez/arşivlemez.
Herhangi bir şüpheli kötüye kullanım, yanlış beyan, yetkisiz kullanım, ihlal ve uygun şekilde ele almamız için uygunsuzluk hakkında bizi bilgilendirenleri teşvik ediyor ve teşekkür ediyoruz.

(3) Lisansı Kullan
Kullanıcılarımıza, yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için BomTik Uygulamasında İçeriğin ve Materyallerin (yukarıda tanımlandığı gibi) bir kopyasını geçici olarak indirme izni veriyoruz. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:

Materyalleri değiştirmek, değiştirmek, dağıtmak veya çoğaltmak;
İçeriği ve Materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya açık gösterim için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak;
İçerik ve Materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırın; veya
İçeriği ve Materyalleri başka bir kişiye aktarın veya İçeriği ve Materyalleri başka bir sunucuda "yansıtın".

(4) Sorumluluk Reddi
Kullanıcılara eserlerde ve içeriklerde meşru atıf ve bütünlük haklarını korumalarında saygı duyuyor ve yardımcı oluyoruz. BomTik Uygulamasındaki İçerik ve Materyaller, meşru sahipler veya yazarlar olan Kullanıcıların çıkarlarına hizmet etmek için sağlanmıştır. BomTik, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu belgeyle, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. Ayrıca BomTik, kendi web sitesindeki İçerik ve Materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu tür İçerik ve Materyallerle veya siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili olarak herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

Mahremiyet
BomTik App'i, Kullanıcılarımızın bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara ifşa edilmeden korunmasını sağlamak için belirlediğimiz ilkelere uygun olarak çalıştırıyoruz.

İçerik ve Materyallerin Doğruluğu
BomTik Uygulamasında görünen İçerik ve Materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. BomTik, İçerik ve Materyallerden herhangi birinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. BomTik, web sitesinde yer alan İçerik ve Materyallerde dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir.

Bağlantılar
BomTik'in web sitesi ile bağlantılı sitelerin hiçbirinden ve bunların içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin BomTik tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı herhangi bir web sitesinin kullanımı, Kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

Kullanım Koşulları - Değişiklikler
Bu Hizmet Şartları, BomTik tarafından herhangi bir zamanda aşağıdaki yollardan herhangi biri ile bildirimde bulunularak değiştirilebilir: Web Sitesinin ana sayfasında bir ilan yoluyla, Kullanıcı Hesabınıza giriş yaptığınızda veya sonrasında (aşağıda tanımlandığı gibi) veya Kullanıcı Hesabınızı oluştururken verdiğiniz adrese e-posta. Şartların en üstüne her zaman Hizmet Şartlarının güncellenmiş versiyonu hakkında bilgi ekleriz. Bu nedenle, Hizmetlerimize her eriştiğinizde/kullandığınızda güncellenen koşulları okumaktan ve Hizmetlerimizi kullanmadan önce koşullardan/güncellemelerden tamamen haberdar olduğunuzdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı Hesabınızda doğru veya güncel iletişim bilgilerini sağlamamanız veya muhafaza etmemeniz, zaman zaman değiştirilen bu Hizmet Koşullarına uyma sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Başkalarının iletişim bilgilerinin veya kimliklerinin kullanılmasına izin verilmez ve dolandırıcılık olarak kabul edilir. Dolandırıcılığınızı tespit ettiğimiz her an hesabınızı devre dışı bırakacağız.

Sizin için Faydalı Makaleler